Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
390

I C 732/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 732/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: Sekretarka Anna Jakubiszyn po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa M. J. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda M. J. kwotę 18.288,52 zł (osiemnaście tysięcy dwieście osi
Czytaj więcej»

I C 735/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązkiem wierzyciela jest wykazanie, że nabył konkretną wierzytelność nie zaś nieokreślony pakiet wierzytelności.
Sygn. akt: I C 735/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dobrawa Michałowska Protokolant: sekr. Sądowy Dorota Luboch po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko H. D. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
Czytaj więcej»

I C 760/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2015-04-22

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 760/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: protokolant sądowy Joanna Pilc-Syposz po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa A. N. przeciwko (...) Spółka z o.o. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka z o.o. w W. na rzecz powoda A. N. kwotę 20.000 zł (dwadzieścia t
Czytaj więcej»

I C 805/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 805/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dobrawa Michałowska Protokolant: p.o. stażysta Renata Kruczkowska po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa P. M. , K. P. , I. P. , R. W. , I. W. przeciwko Gminie N. o uzgodnienie treści księgi wieczystej I powództwo oddala, II zasądza od powodów K. P. , I. P. , R. W. , P. M. ora
Czytaj więcej»

I C 849/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2018-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 849/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Ryndak Protokolant: prot. sądowy Łukasz Janowski po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2016 r. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A w K. przeciwko M. K. (1) , J. Z. , M. K. (2) przy udziale TU na (...) S.A. z siedzibą we W. o zapłatę I oddala powództwo w stosunku do M. K. (1) , J. Z. i M. K. (2) , II oddala żądanie TU na (...) S.A
Czytaj więcej»

I C 851/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2014-12-17

Data publikacji: 2015-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 851/14 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Kowolik Protokolant: starszy protokolant sądowy Justyna Boruch po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2014 r. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko A. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. K. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 694,86 złotych (sześćset dziewi
Czytaj więcej»

I C 906/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 906/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dobrawa Michałowska Protokolant: prot. sądowy Łukasz Janowski po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2016 r. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. przeciwko W. B. o zapłatę I oddala powództwo, II przyznać kuratorowi P. O. kwotę 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem wynagrodzenia kuratora dla nieznanego z mi
Czytaj więcej»

I C 951/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2014-09-26

Data publikacji: 2014-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 951/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Kowolik Protokolant: Stażysta Magdalena Podoluk po rozpoznaniu w dniu 26 września 2014 r. sprawy z powództwa M. S. przeciwko K. C. o zapłatę I nakazuje pozwanej K. C. , aby wymieniła powodowi M. S. obuwie marki M. model (...) zakupione w dniu 19 sierpnia 2011r. na nowe wolne od wad, II zasądza od pozwanej K. C. na rz
Czytaj więcej»

I C 962/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2014-01-24

Data publikacji: 2014-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 962/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: protokolant sądowy Joanna Pilc-Syposz po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa R. A. przeciwko E. P. o wydanie rzeczy ruchomej I oddala powództwo, II zasądza od powoda R. A. na rzecz pozwanej E. P. kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułe
Czytaj więcej»

I C 923/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 923/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dobrawa Michałowska Protokolant: p.o. protokolant sądowy Zofia Szumańska po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2016 r. sprawy z powództwa A. C. przeciwko J. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. H. na rzecz strony powodowej A. C. kwotę 13681,91 zł (trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 91/100 groszy)
Czytaj więcej»