Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
337

I C 8/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2014-12-10

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 8/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: protokolant sądowy Joanna Pilc-Syposz po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2014 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa M. S. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. , przy udziale interwenienta ubocznego A. D. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda
Czytaj więcej»

I C 17/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2015-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 17/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Kowolik Protokolant: st. sekr. sądowy Jadwiga Piandel po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015 r. sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w G. przeciwko P. A. , N. A. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej w G. na rzecz pozwanych P. A. , N. A. solidarnie kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesi
Czytaj więcej»

I C 50/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2014-07-08

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dobrawa Michałowska Protokolant: sekr. sądowy Dorota Luboch po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w G. o zadośćuczynienie I oddala powództwo, II odstępuje od obowiązku zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego, II
Czytaj więcej»

I C 25/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2015-03-20

Data publikacji: 2015-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 25/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: protokolant sądowy Joanna Pilc-Syposz po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2015 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa Skarbu Państwa- Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu przeciwko T. E. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od strony powodowej Skarbu Państwa - Prokuratury A
Czytaj więcej»

I C 65/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2018-03-02

Data publikacji: 2018-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 65/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ N. , 2 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: sekretarka Anna Jakubiszyn po rozpoznaniu 2 marca 2018 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa (...) (...) S.A. w (...) przeciwko T. Z. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od strony powodowej (...) (...) S.A. w (...) na rzecz pozwanego T. Z. 600 zł (sześćset złotych) t
Czytaj więcej»

I C 62/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2014-06-18

Data publikacji: 2014-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 62/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzwiecki Protokolant: protokolant sądowy Joanna Pilc-Syposz po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa J. G. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. G. (1) kwotę 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) wraz z
Czytaj więcej»

I C 34/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2014-03-03

Data publikacji: 2015-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 34/14 ZARZĄDZENIE Dnia 3 marca 2014 roku Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Pogorzelska w Sądzie Rejonowym w Nysie, Wydziale I Cywilnym po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Bank S.A. we W. przeciwko G. (...) Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu w W. o zapłatę zarządza zwrot pozwu. UZASADNIENIE Zarządzeniem z dnia 16 stycznia 2014 roku wezwano stronę powodową do rąk prokurentów do
Czytaj więcej»

I C 13/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2016-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 13/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Ryndak Protokolant: prot. sądowy Łukasz Janowski po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 r. sprawy z powództwa D. T. przeciwko M. K. o zachowek I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powódki D. T. kwotę 8 141,00 zł (osiem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 00/100 groszy) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 9 sty
Czytaj więcej»

I C 11/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Kowolik Protokolant: stażysta Sara Sumisławska po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. sprawy z powództwa Z. C. , B. C. przeciwko Gminie O. o ustalenie I ustalić opłatę za użytkowanie wieczyste działek nr (...) położonych w O. na dotychczasowym poziomie, II zasądza od strony pozwanej Gminy O. solidarnie na rzecz powo
Czytaj więcej»

I C 72/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 72/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: p.o. protokolant sądowy Magdalena Dewerenda po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2017 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. przeciwko M. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. T. na rzecz strony powodowej (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. kwot
Czytaj więcej»