Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
319

I C 1667/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2015-11-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1667/15 POSTANOWIENIE Dnia 28 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: st. protokolant Ewa Chrząstek po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w G. działającej w imieniu Gminy G. przeciwko D. Z. , P. Z. , T. Z. , E. Z. , K. Z. , M. Z. o zapłatę postanawia: 1 umorzyć postępowanie w sprawie, 2 zwrócić stroni
Czytaj więcej»

I C 1669/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2015-11-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1669/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: sekretarka Anna Jakubiszyn po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko T. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej T. K. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 76
Czytaj więcej»

I C 1726/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1726/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dobrawa Michałowska Protokolant: starszy protokolant sądowy Joanna Pilc-Syposz po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda P. M. na rzecz strony pozwanej Towarzystwa (...) Sp
Czytaj więcej»

I C 1696/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2019-04-12

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1696/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 12 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: protokolant sądowy Katarzyna Kozłowska po rozpoznaniu 12 kwietnia 2019 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa (...) Banku S.A. z siedzibą w W. przeciwko J. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. K. na rzecz strony powodowej (...) Banku S.A. z siedzibą w W. 33 657,51 zł (trzydzi
Czytaj więcej»

I C 1904/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2015-02-26

Data publikacji: 2015-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1904/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dobrawa Michałowska Protokolant: protokolant sądowy Joanna Pilc-Syposz po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna w W. przeciwko A. P. o zapłatę oddala powództwo. C 1904/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) spółka z ograniczoną
Czytaj więcej»

I C 1905/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2015-02-10

Data publikacji: 2015-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1905/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dobrawa Michałowska Protokolant: sekr. sądowy Dorota Luboch po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjny z siedzibą w W. przeciwko S. D. o zapłatę oddala powództwo. C 1905/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) spółka z ogranicz
Czytaj więcej»

I C 2054/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2019-04-10

Data publikacji: 2019-08-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 2054/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 10 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: protokolant sądowy Katarzyna Kozłowska po rozpoznaniu 3 kwietnia 2019 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. M. 12 480,38 zł (dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych t
Czytaj więcej»

I C 2360/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2019-04-11

Data publikacji: 2019-08-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 2360/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dobrawa Michałowska Protokolant: sekretarz sądowy Dorota Luboch po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w R. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I oddala powództwo, II odstępuje od obciążania powoda kosztami postępowania. UZ
Czytaj więcej»

I Co 1775/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Co 1775/13 POSTANOWIENIE Dnia 16 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Grzegorz Kowolik po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 roku w Nysie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzycieli R. M. , Burmistrza N. , Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...) Banku S.A. z siedziba w W. przeciwko dłużnikom D. U. i M. U. o egzekucję świadczeń pieniężnych prowadzoną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) A. U. w sprawach o sygn. ak
Czytaj więcej»

I Ns 78/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2016-10-21

Data publikacji: 2016-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 78/13 POSTANOWIENIE Dnia 21 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: sekretarka Anna Jakubiszyn po rozpoznaniu w dniu 7 października 2016 r. na rozprawie w N. sprawy z wniosku G. S. , R. S. , H. P. , W. S. z udziałem (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. Oddział w O. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 zasądzić solidarnie od wniosko
Czytaj więcej»