Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
392

II K 621/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2017-08-29

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Społeczna szkodliwość czynu oceniana całościowo przez pryzmat art. 115 § 2 kk choć duża nie była jednak znaczna, gdyż pomimo, że oskarżony ze względu na bardzo wysokie stężenie alkoholu w organizmie godził w dobro jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji, to jednak przemieścił się jedynie na nieznaczną odległość, po parkingu na tył sklepu, nie (...)
Sygnatura akt II K 621/17 PR 3 Ds 245.17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk Protokolant: Justyna Paralusz Prokurator ------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2017 roku sprawy karnej M. S. (1) ( S. ) s. I. i K. z domu L. , ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 28 kwietnia 2017r. w N. na ulicy (...) na terenie parkingu przy sklepie (...
Czytaj więcej»

II K 627/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2020-09-22

Data publikacji: 2021-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ze względu na charakter wykonywanej pracy oraz sytuację zdrowotną zony oskarżonego i związane z tym jego częste przyjazdy do kraju sąd uznał, że orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów stanowiłoby nadmierną dolegliwość. Sąd miał w tym, względzie na uwadze zasadę humanitaryzmu wyrażoną w art. 3 kk, która nakazuje minimalizowanie dolegliwości i (...)
Sygnatura akt II K 627/20 PR 3 Ds 200.20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący - Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk Protokolant - Ewelina Pasławska Prokurator ------ po rozpoznaniu na rozprawie 22 września 2020 roku sprawy karnej T. D. ( D. ) s. Z. i B. z domu K. ur. (...) w N. oskarżonego o to, że: w dniu 14 czerwca 2020 r. w N. na ulicy (...) , woj. (...) , prowadził w ruchu lądowym samoch
Czytaj więcej»

II K 703/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2020-10-27

Data publikacji: 2021-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 703/20 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formu
Czytaj więcej»

II K 740/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2018-09-18

Data publikacji: 2019-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedłożone przez oskarżonego dowody z dokumentów potwierdzały, że choć w niepełnej wysokości, to jednak regularnie płacił alimenty. Okoliczności te wskazywały w ocenie Sądu na to, że pomimo, iż nie regulował on alimentów w pełnej wysokości, to brak było w jego zachowaniu złej woli co do wywiązania się z tego świadczenia. Sam fakt niepłacenia (...)
Sygnatura akt II K 740/18 PR 1 Ds 174.18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk Protokolant: stażysta Michał Nowak Prokurator ------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2018 roku sprawy karnej D. Z. ( Z. ) s. Z. i Z. z domu R. ur. (...) w N. , oskarżonego o to, że: w okresie od stycznia 2016r. do 1 maja 2016r. w N. , woj. (...) uporczywie uchylał
Czytaj więcej»

II K 751/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2017-12-19

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie wykazano w toku przewodu sądowego ani tego by miało miejsce porozumienie pomiędzy oskarżoną a innymi osobami wskazanymi w zarzutach co do popełnienia wspólnie zarzucanych jej czynów. Nadto z żadnego z przeprowadzonych dowodów nie wynikało również, by oskarżona swoim zachowaniem zrealizowała choćby częściowo znamiona zarzucanych jej czynów (...)
Sygnatura akt II K 751/16 V Ds 13/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk Protokolant: Michał Nowak Prokurator Prokuratury Rejonowej Sebastian Litwin po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2016 roku oraz 11 kwietnia, 9 maja, 13 lipca, 22 sierpnia, 12 września oraz 12 grudnia 2017 roku sprawy karnej A. B. (1) ( B. ) c. J. i B. z domu Ś. , ur. (...)
Czytaj więcej»

II K 964/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2021-02-01

Data publikacji: 2021-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 964/20 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formu
Czytaj więcej»

II K 989/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2020-03-03

Data publikacji: 2020-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II K 989/19 PR 2 Ds (...) .19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk Protokolant: Ewelina Pasławska Prokurator ------ po rozpoznaniu na rozprawie 5 grudnia 2019 roku oraz 9 stycznia i 3 marca 2020 roku sprawy karnej 1. R. R. (1) ( R. ) s. J. i B. z domu O. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: I w nocy z 06/07 lipca 2019 roku w B. , woj. (...) wspó
Czytaj więcej»

II K 989/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2020-03-12

Data publikacji: 2020-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd nie miał wątpliwości, że z punktu widzenia wzorca przeciętnego obywatela, oskarżeni działali pod wpływem silnego wzburzenia. Owo silne wzburzenie było usprawiedliwione okolicznościami zamachu, gdyż pokrzywdzony i jego koledzy dokonali najścia w nocy, budząc gwałtownie oskarżonych i ich bliskich, w tym dzieci, a w związku z agresywną (...)
UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 989/19 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formu
Czytaj więcej»

I C 8/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2014-12-10

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 8/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki Protokolant: protokolant sądowy Joanna Pilc-Syposz po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2014 r. na rozprawie w N. sprawy z powództwa M. S. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. , przy udziale interwenienta ubocznego A. D. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda
Czytaj więcej»

I C 11/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Kowolik Protokolant: stażysta Sara Sumisławska po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. sprawy z powództwa Z. C. , B. C. przeciwko Gminie O. o ustalenie I ustalić opłatę za użytkowanie wieczyste działek nr (...) położonych w O. na dotychczasowym poziomie, II zasądza od strony pozwanej Gminy O. solidarnie na rzecz powo
Czytaj więcej»