Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 34/14 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Nysie z 2014-03-03

Sygn. akt I C 34/14

ZARZĄDZENIE

Dnia 3 marca 2014 roku

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Pogorzelska

w Sądzie Rejonowym w Nysie, Wydziale I Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2014 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. we W.

przeciwko G. (...) Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu w W.

o zapłatę

zarządza

zwrot pozwu.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 16 stycznia 2014 roku wezwano stronę powodową do rąk prokurentów do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 300 zł, a to w terminie tygodniowym od doręczenia pod rygorem zwrotu pozwu.

Niniejsze wezwanie zostało doręczone stronie powodowej dnia 22 stycznia 2014 roku, zatem termin do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu upłynął z dniem 29 stycznia 2014 roku. Strona powodowa nie uiściła opłaty sądowej od pozwu.

Zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c. w razie ustalenia przez Przewodniczącego w piśmie procesowym braków formalnych lub że od pisma nie uiszczono opłaty sądowej żąda się ich usunięcia w terminie tygodnia od doręczenia wezwania. Gdy zachodzą braki formalne nie można sprawie nadać dalszego biegu. Upływ terminu siedmiodniowego (tygodniowego) liczonego od daty doręczenia wezwania powoduje, iż pismo złożone przez stronę jest bezskuteczne, nie wywołuje żadnych skutków prawnych i podlega zwrotowi zarządzeniem.

Ponadto w myśl art. 126 2 § 1 k.p.c. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

Mając na uwadze powyższe okoliczności tj. nieuiszczenie należnej opłaty sądowej w określonym terminie, zarządzono na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. zwrot pozwu.

Mając powyższe na względzie zarządzono jak na wstępie.

Sygn. akt I C 34/14

Zarządzenie

1)  odnotować zwrot pozwu,

2)  odpis zarządzenia o zwrocie pozwu doręczyć stronie powodowej do rąk prokurentów z pouczeniem o zażaleniu,

3)  kal. 7 dni.

N., dnia 3 marca 2014 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Nowak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nysie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Pogorzelska
Data wytworzenia informacji: